Τελετή Αποφοίτησης των Πρώτων Αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Αναπηρίας του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης

Το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών για την Αναπηρία του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης διοργάνωσε μια επιστημονική ερευνητική εκδήλωση στις μελέτες αναπηρίας στις 10 Μαΐου 2022, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναπηρίας 10-16 Μαΐου. Στην εκδήλωση, τα διπλώματα παρουσιάστηκαν στους πρώτους μαθητές μας που αποφοίτησαν από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αναπηρίας με τη διατριβή τους σε διάφορους τομείς της αναπηρίας και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν περισσότερα για τη διατριβή τους.

Το μέλος της ομάδας του έργου μας, η Βοηθός  καθηγητής Δρ. Neşe Çakı, ως ένας από τους ομιλητές του προγράμματος, είναι επίσης περήφανη που είναι μέρος του προγράμματος και της τελετής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και τις διατριβές των φοιτητών μας παρακαλούμε επισκεφθείτε

https://bit.ly/3tzAXbT