ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Scroll to content

Οδηγός Ζωής

Ο διαδικτυακός οδηγός θα προωθήσει την «εύκολη πρόσβαση στον κόσμο» και θα τους συνοδεύει συνοδεύσει κατά τη μεταβατική περίοδο της ζωής τους από το εξιτήριο του νοσοκομείου στην εγκατάσταση πίσω στο σπίτι και τη ζωή. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα διευκολύνει την κοινωνική ένταξή τους και θα παρέχει μακροπρόθεσμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η κύρια καινοτομία αυτού του διαδικτυακού οδηγού είναι η ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στη σημασία της παροχής καθοδήγησης με στόχο την κοινωνική ένταξη των ατόμων με επίκτητες αναπηρίες. Η καθιέρωση αυτού του είδους «γέφυρας» θα προσπαθήσει να εξαλείψει την κοινωνική απομόνωση και εξάρτηση, καθώς και θα τους παρακινήσει να δραστηριοποιηθούν αυτοβούλως στην κοινωνική ένταξη. Μια άλλη καινοτομία είναι ότι ο διαδικτυακός οδηγός δεν είναι περιορίζεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και στις οικογένειές τους που ταυτόχρονα περνούν εμπόδια και δυσκολίες.