Διαδικτυακός Οδηγός

Με τον διαδικτυακό οδηγό στοχεύουμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον για να βοηθήσουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μέλη της οικογένειάς τους και τους φροντιστές τους να αναπροσαρμοστούν, κάνοντας τη ζωή έξω όσο το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμη. Διότι ακόμη και αν υπάρχουν πληροφορίες από το κράτος ή ιδιωτικούς οργανισμούς, δεν είναι εύκολη η πλοήγηση και τις περισσότερες φορές αυτά τα ιδρύματα δεν συνδέονται μεταξύ τους ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Αυτός ο διαδικτυακός οδηγός παρέχει αισίως μια εύκολη πρόσβαση σε υπάρχουσες υπηρεσίες σε τοπικές περιοχές και σε εθνικό επίπεδο και πληροφορίες για άμεσες ανάγκες, για παράδειγμα στην εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία ή τα χόμπι. Υπό αυτό το πρίσμα είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για τα άτομα με αναπηρία για την ενασχόληση με πολιτικά δρώμενα και ταυτόχρονα θα γνωρίζουν τις επιλογές για τη βελτίωση των προσόντων τους και συνεπώς τα επίπεδα απασχολησιμότητας και ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

   🔎

Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, υπάρχουν διάφοροι τύποι αναπηρίας, όπως: 

   -Αναπηρία κινητικότητας 

   -Αισθητηριακή αναπηρία (όπως κώφωση, τύφλωση κ.λπ.) 

   -Νοητική ανπαηρία

   -Άλλα είδη αναπηρίας (όπως η πολλαπλή αναπηρία) 

 • Εθνική νομοθεσία για την αναπηρία 

Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ιδρύθηκε με το Ν. 3863/2010 με σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης για τον προσδιορισμό του βαθμού  αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας. Μάθετε περισσότερα για την Εθνική Νομοθεσία για την Αναπηρία 

 

 • Σημασία της αναγνώρισης της αναπηρίας  

Η αναγνώριση της αναπηρίας είναι σημαντική, λόγω της κοινωνικής, οικονομικής και άλλης στήριξης και παροχών που παρέχονται, και για την οποία υπάρχει απαίτηση πιστοποίησης του ποσοστού αναπηρίας.  

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σημασία της αναγνώρισης της αναπηρίας 

 

 • Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίσημη αναγνώριση της αναπηρίας 

Προκειμένου κάποιος να αναγνωριστεί επίσημα ως ανάπηρος για να επωφεληθεί από τα δικαιώματα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία, πρέπει να απευθυνθεί στο τοπικό Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (DCC) και στα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω. 

   -Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο 

   -Εάν είναι ασφαλισμένος, το βιβλίο ασθενείας του φορέα 

   -Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (SSN) ή ευρωπαϊκή κάρτα ασφαλισμένου πολίτη (EIC) 

   -Παραπομπή της ασφαλιστικής εταιρείας στην επιτροπή DCC για επανεξέταση ή παραλαβή από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού εάν ο πολίτης είναι ανασφάλιστος Εκτός από τα δικαιολογητικά, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα ιατρικά δικαιολογητικά έγγραφα στην DCC: 

   -Η λεπτομερής ιατρική έκθεση του παραπέμποντος ιατρού, η οποία θα περιγράφει όλα τα δεδομένα και θα σχετίζεται με ευρήματα εργαστηριακών δοκιμών όπως η υπολογιστική τομογραφία, η ακτινογραφία, το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ), η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) και το triplex. Οι δοκιμές αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν εντός των τελευταίων μηνών. 

Εάν ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θεωρείται πλήρης, η αίτηση του ενδιαφερομένου είναι καταχωρισμένη και του παραδίδεται πιστοποιητικό, μαζί με έγγραφα των πιστοποιήσεων που έχει προσκομίσει στην DCC. Εάν ο φάκελος είναι ελλιπής, επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ενημερώνεται επίσης για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της καταχώρισης της αίτησής του. 

Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης της Υγειονομικής Επιτροπής για την επανεξέταση της υπόθεσης του ατόμου και την έκδοση της γνώμης σχετικά με την πιστοποίηση της νόσου, τον προσδιορισμό του βαθμού αναπηρίας και τη διάρκεια της γνωμοδότησης κοινοποιούνται στη συνέχεια στον ενδιαφερόμενο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας 

 

 • Κάρτα Αναπηρίας 

Η Κάρτα Αναπηρίας είναι μια πρωτοποριακή ιδέα για την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη που βασίζεται στο Σύστημα Ταξινόμησης και Αξιολόγησης βάσει λειτουργικότητας (ICF). 

Αν και από το 2006 έχει γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη της εφαρμογής της, καθώς και ένα Πληροφοριακό Σύστημα για τη στήριξή του από το 2008, η θεσμοθέτηση εξακολουθεί να περιμένει, και το κράτος προσπαθεί τώρα να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε όλους τους απαραίτητους τομείς. 

Μάθετε περισσότερα για την κάρτα αναπηρίας 

 

  📞 Ποιόν αριθμό να καλέσετε/να επικοινωνήσετε 

Για κάθε άλλη ερώτηση, οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν δωρεάν με το τηλεφωνικό κέντρο του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο λειτουργεί καθημερινά και κάθε ώρα της ημέρας, στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό: 1555 

 

 • Πόροι Ενδιαφέροντος 

Πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για την αναγνώριση της αναπηρίας και τη σημασία της αναγνώρισης αυτής διατίθενται στο ακόλουθο έγγραφο 

ΕΥΗΜΕΡΊΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΣΤΟΝ .PDF (1,49 MB) 

 

 • Η κατάσταση της Ελλάδας σχετικά με την Τεχνολογία Χωρίς Αποκλεισμούς 

Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στον τομέα της υποστηρικτικής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.  Κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο για "συσκευές βοηθητικής τεχνολογίας" θα βρείτε επώνυμα καταστήματα που πωλούν διάφορα αντικείμενα και gadgets για να βοηθήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην καθημερινή τους ζωή. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να βρει: 

   -Βοηθήματα επικοινωνίας και βοηθήματα προσβασιμότητας υπολογιστών 

   -Βοηθήματα διασκέδασης και χαλάρωσης 

   -Μικρο-εφαρμογές φορητότητας, για παράδειγμα άμαξες, ποδήλατα, όρθιοι, οποιοδήποτε gadget που εξυπηρετεί το άτομο στη φορητότητα στην τρέχουσα κατάστασή του. 

Οι περισσότεροι ιστότοποι έχουν πλέον ενσωματωμένες λειτουργίες προσβασιμότητας που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε έχει προβλήματα να αλληλεπιδράσει με το διαδικτυακό υλικό, καλύπτοντας μια σειρά αναγκών για αναπηρίες. 

 

 • Εφαρμογή χωρίς αποκλεισμούς 

Μια καινοτόμος διαδικτυακή ελληνική εφαρμογή που μπορεί κανείς να βρει στο Google Store είναι η «εφαρμογή Human Access». Η Ανθρώπινη Πρόσβαση δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την προσβασιμότητα των δημόσιων χώρων ενδιαφέροντος (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, τουριστικά αξιοθέατα κ.λπ.).  Ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες θα γνωρίζουν την ποιότητα της προσβασιμότητας ενός τόπου πριν επισκεφθούν για να προετοιμαστούν σωστά.  Μπορείτε να βρείτε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή "Ανθρώπινη πρόσβαση" στο http://ha.cnt.gr/index.php 

 

 • Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς τεχνολογίας 

Το ENTELIS+, είναι ένα έργο που αποσκοπεί στη διδασκαλία των ατόμων με αναπηρίες πώς να χρησιμοποιούν τις μεθοδολογίες χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να τις καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας, να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους και να ζήσουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα. 

Οι εκπαιδευτικοί πόροι του ENTELIS+ επιτρέπουν στους παρόχους κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης, στους ειδικούς προσβασιμότητας και βοηθητικής τεχνολογίας, στο διδακτικό προσωπικό και σε άλλους στην παροχή υψηλής ποιότητας, εύκολα προσβάσιμης κατάρτισης σε όλους τους μαθητές, οδηγώντας τους στη διαδικασία από την προετοιμασία έως την κατάρτιση. 

Οι ενότητες έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο εκπαιδευτικός οργανισμός που εκτελεί το πρόγραμμα να μπορεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος. Λόγω της έναρξης της επιδημίας COVID-19 και της αβεβαιότητας που περιβάλλει την ικανότητα διεξαγωγής μαθημάτων πρόσωπο με πρόσωπο στο εγγύς μέλλον, το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει τώρα να προσαρμόζεται σε ποικίλα πλαίσια, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου.  Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για το έργο ENTELIS+ στο https://entelisplus.entelis.net/training-materials/ 

 

 🚌

Τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Άτομα με αναπηρία που ζουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% 

ή περισσότεροι, ή που δικαιούνται επιδόματα αναπηρίας , μπορούν να λάβουν άδεια για δωρεάν μεταφορά: 

   -εντός της Περιφέρειας Αττικής με τα αστικά μέσα μεταφοράς του ΟΑΣΑ, 

   -στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα μεταφοράς του ΟΑΣΘ, 

   -και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με το ΚΤΕΛ  

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2021 αποδεικνύει το ποσό των χρημάτων που αποκτήθηκαν. 

Η έκδοση εξατομικευμένων ηλεκτρονικών καρτών μεταφοράς, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους 

αυτοματοποιημένο Σύστημα Είσπραξης Διοδίων, προσφέρεται δωρεάν στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής 

(εξαιρουμένων των Νήσων PE). Μάθετε περισσότερα για τα οφέλη από τις υπηρεσίες μεταφορών 

Ο ΟΑΣΑ, ο οποίος είναι οργανισμός αστικών μέσων μεταφοράς, παρέχει εγκαταστάσεις για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία.

   🡲 Μάθετε περισσότερα για τα οφέλη που παρέχει ο ΟΑΣΑ σε άτομα με αναπηρία. 

 

Υπερευαγκατικές μεταφορές λεωφορείων 

Τα άτομα με αναπηρία στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δικαιούνται να μετακινούνται σε όλες τις γραμμές λεωφορείων του ΚΤΕΛ με έκπτωση 50%. 

 

Μεταφορά με τρένο 

Υπάρχει έκπτωση 50% στο πλήρες εισιτήριο τρένου τόσο για άτομα με ειδικές ανάγκες όσο και για συνοδούς. Οι ειδικές κάρτες  θα πρέπει να πιστοποιούνται από τις περιφερειακές αρχές της Ελλάδας ή από τα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

 Οι αμαξοστοιχίες είναι ορισμένες αμαξοστοιχίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ειδικά δομημένες άμαξες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη  μεταφορά ατόμων με μειωμένη κινητικότητα με αναπηρικό αμαξίδιο.

   🡲 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εγκαταστάσεις που παρέχονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες για τη μεταφορά με τρένο 

 

Κάρτα στάθμευσης για PWD 

Παρέχεται κάρτα στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, η κάρτα στάθμευσης παρέχεται σε Έλληνες μετανάστες και αλλοδαπούς εργαζόμενους που δυσκολεύονται να περπατήσουν λόγω αναπηρίας τους ελληνικά και ευρωπαϊκά 

κατοίκους με αναπηρίες που έχουν: 

-Ακρωτηριασμός τόσο των κάτω όσο και των άνω άκρων ή πλήρης παράλυση. 

-Σοβαρή κινητική δυσλειτουργία στο ένα ή και στα δύο κάτω άκρα, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 

-Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων, συμπεριλαμβανομένης της κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67 τοις εκατό, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον 40 τοις εκατό από ένα κάτω πόδι. 

-Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια, με ποσοστό αναπηρίας 100%. 

Έλληνες με αναπηρίες και Ευρωπαίοι πολίτες: 

-Ασθενείς με συγγενή αιμορραγική διάθεση ή μεσογειακή αναιμία (αιμορροφιλία) 

-Ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου ή εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. 

-Δρεπανοκυτταρική ή μικροσκοπική δρεπανοκυτταρική νόσο ασθενείς. 

-Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν αποκτήσει αυτοκίνητα που έχουν συμπεριληφθεί σε προγράμματα χορηγιών ή υιοθεσιών για 

άτομα με αναπηρίες χωρίς να ακολουθούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία για την 

τέλη εγγραφής για ιδιωτικούς οργανισμούς. 

-Πολίτες που έγιναν PWDs ως αποτέλεσμα της αγοράς αναπηρικού αμαξιδίου οχήματος. 

-Νόμιμοι βοηθοί ανήλικων ενηλίκων και γονέων ανήλικων παιδιών. 

   🡲 Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κάρτα στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.pdf (118 KB) 

 

Ηλεκτρονική κάρτα για δωρεάν κάρτα διοδίων  

Υπάρχει επίσης μια ηλεκτρονική κάρτα συγκοινωνίας για άτομα με ειδικές ανάγκες, η οποία προορίζεται μόνο για όσους έχουν λάβει κάρτα στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες ή είναι άκυρες από τον πόλεμο. 

Οι δικαιούχοι ολοκληρώνουν τις διελεύσεις τους δωρεάν, από όλους τους σταθμούς διοδίων έως εταιρείες όπως η Νέα Οδός και 

Κύρια Οδός, χρησιμοποιώντας την ειδική ηλεκτρονική κάρτα που εκδίδεται δωρεάν. Μάθετε περισσότερα για την Ηλεκτρονική Κάρτα για δωρεάν κάρτα διοδίων 

 

 • Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μεταφορών  

 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

   -Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να προσφέρουν τη γνώμη των σημερινών Επιτροπών Υγείας, οι οποίες πρέπει να γράψουν το βαθμό αναπηρίας, ο οποίος πρέπει να είναι 67 τοις εκατό ή περισσότερο. 

   -Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ' αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα (απόφαση που εκδίδεται βάσει γνωμοδότησης της Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία δηλώνεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται κίνηση κάρτας χωρίς να απαιτείται πρόσθετη έκδοση γνωμοδότησης της Υγειονομικής Επιτροπής. 

Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (αναπηρία επιδόματος) από τον Οργανισμό Επιδομάτων Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δικαιούνται Ταξιδιωτικό Πιστοποιητικό χωρίς Επιτροπές Γνώμης Υγείας. 

Οι πλήρως τυφλοί εξαιρούνται από τις προαναφερθείσες εισοδηματικές συνθήκες και εκδίδονται ταξιδιωτικό έγγραφο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. 

Μάθετε περισσότερα για τα οφέλη από τις υπηρεσίες μεταφορών 

 

Κάρτα στάθμευσης για PWD 

Έγγραφα που υποστηρίζουν την έκδοση άδειας στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες 

 • Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου (αόρατο) 
 • Φωτοτυπία ταξινόμησης οχήματος (αόρατο) 
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης του δικαιούχου (μη πιστοποιημένη) 
 • Σαφής δήλωση ότι η χρήση της Κάρτας Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δικαιοδόχου και όταν ο δικαιοδόχος οδηγεί το όχημα (σε αυτό το σενάριο, ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης). 
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (είδος ταυτότητας) 
 • Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά αμαξίδια (εάν αυτό έχει χορηγηθεί) 
 • έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας, καθώς και πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του DCC που επιβεβαιώνει ότι η 
 • προϋπόθεση εμπίπτει στους όρους του νόμου και  
 • ότι ανήκει πλήρως σε Ι.Χ. αυτοκίνητο (σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι απενεργοποιημένο). 
 • Κάθε διοικητική ή δικαστική ενέργεια ή απόφαση σχετικά με την υιοθεσία ή την υιοθεσία ατόμων με ειδικές ανάγκες (στην περίπτωση γονέων ή νομικών βοηθών ανηλίκων ή ενηλίκων με αναπηρία) 

   🡲 Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κάρτα στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.pdf (118 KB) 

 

Ηλεκτρονική κάρτα για δωρεάν κάρτα διοδίων  

Ακολουθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας για άτομα με ειδικές ανάγκες: 

   -Επικυρωμένη φωτοτυπία της Κάρτας Στάθμευσης Για ΑμεΑ στις δύο πλευρές, με τις ακόλουθες τυπωμένες και σαφείς: 

   -Αριθμός εγγραφής κάρτας στάθμευσης  

   -Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (Ι.Χ.) επιβατικού οχήματος στον οποίο αντιστοιχεί η κάρτα στάθμευσης  

   -Στοιχεία της υπηρεσίας έκδοσης -Σφραγίδα στη φωτογραφία του Εισιτηρίου Στάθμευσης -Αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου 

   -Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο οποίο ανήκει η Κάρτα Στάθμευσης 

   -Εκτός από τα προαναφερθέντα, απαιτούνται τα ακόλουθα για τους δικαιούχους με Κηδεμόνα, ή Ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την κατάθεση δικαιολογητικών: 

Ανά περίπτωση, πιστοποιημένη φωτοτυπία: 

   -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης βοηθού  

   -Φρουρά  

   -Εργολάβος  

   -Αντίγραφο απόφασης δικαστικής συνδρομής  

   -Αντίγραφο της εντολής σύμβασης  

   -Είναι τα δελτία ταυτότητας της αστυνομίας του κηδεμόνα, του υποστηρικτή και του εργολάβου. 

Φωτοτυπία του πιστοποιητικού κυκλοφορίας αυτοκινήτου μπορούν να δοθούν από τους ανάπηρους πολέμου που δεν διαθέτουν κάρτα στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Εάν ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τρίτου υποβάλλει τα δικαιολογητικά, απαιτούνται επίσης τα εξής: 

   -Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος (Υπεύθυνη Δήλωση) 

   -Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του τρίτου εξουσιοδοτημένου προσώπου 

   🡲 Μάθετε περισσότερα για τα βήματα για την απόκτηση της Ηλεκτρονικής Κάρτας με δωρεάν κάρτα διοδίων 

 

  📞 Ποιόν αριθμό να καλέσετε 

Σχετικά με τις συγκοινωνίες με δημόσια αστικά μέσα, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, μπορείτε να καλέσετε στην up helpline 210 82 00 887 που λειτουργεί από τις 06:30 έως τις 22:30 τις καθημερινές και από τις 07:30 έως τις 22:30 τα Σαββατοκύριακα, ή άμεση και αποκλειστική εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία , έχει οριστεί  

Υπάρχει επίσης υπηρεσία πόρτα-πόρτα στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), από τις 07.30 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., Δευτέρα και Παρασκευή, με τρία ειδικά κατασκευασμένα βαν που μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι επτά άτομα και καρέκλες τριών τροχών. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς που την θέλουν . Οι χρήστες μπορούν να καλέσουν στον ακόλουθο  αριθμό: 210 42 70 748 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη σιδηροδρομική μεταφορά, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στον αριθμό τηλεφώνου 14511 (ώρες εργασίας 08.30 – 13.30, Δευτέρα έως Παρασκευή).  Εναλλακτικά, οι άνθρωποι μπορούν να τηλεφωνήσουν στο +30 2130 121 121 ή να συμπληρώσουν μια φόρμα επικοινωνίας. 

 

 • Πόροι Ενδιαφέροντος  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά για άτομα με ειδικές ανάγκες μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες και έγγραφα. 

   🡲 ΝΌΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΆΡΤΑ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ (pdf, 978 KB) 

   🡲 Δελτίο σχετικά με την κάρτα στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.pdf (118 KB) 

   🡲 Πληροφορίες για άτομα με αναπηρία- Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών  

   🡲 ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες / μειωμένη κινητικότητα 

 • Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από τις υπηρεσίες υγείας  

Σύμφωνα με τον Παπαχριστόπουλο (2013), μια σειρά νόμων και διαταγμάτων εξασφαλίζουν το υψηλότερο αγαθό υγείας, το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα, τόσο με αρνητικές όσο και με θετικές εκφράσεις. 

Το δικαίωμα αυτό προστατεύεται με τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της καλής σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας του ατόμου, με την κύρωση της ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική ή επαγγελματική κατάσταση του πολίτη και με την απαίτηση υψηλού επιπέδου πλήρους, επαρκούς και δωρεάν παροχών στην πρόληψη, τη φροντίδα και τη φαρμακευτική κάλυψη, την κρατική εγγύηση με ρύθμιση και εποπτεία, τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου,  και εξελίσσεται με βάση τον κοινωνικό νεοφιλελευθερισμό.  Μια σειρά νόμων και διαταγμάτων εξασφαλίζουν το υψηλότερο αγαθό υγείας, το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα, τόσο με αρνητικές όσο και με θετικές εκφράσεις. 

Το δικαίωμα αυτό προστατεύεται με τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της καλής σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας του ατόμου, με την κύρωση της ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική ή επαγγελματική κατάσταση του πολίτη και με την απαίτηση υψηλού επιπέδου πλήρους, επαρκούς και δωρεάν παροχών στην πρόληψη, τη φροντίδα και τη φαρμακευτική κάλυψη, την κρατική εγγύηση με ρύθμιση και εποπτεία, τη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου,  και εξελίσσεται με βάση τον κοινωνικό νεοφιλελευθερισμό. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες μπορούν να παρέχονται στο ακόλουθο έγγραφο.

   🡲ΥΓΕΊΑ-ΠΡΌΝΟΙΑ-ΑΝΑΠΗΡΊΑ.PDF (1,49 MB) 

 • Υπηρεσίες υγείας 

Υπηρεσίες που παρέχονται σε δημόσια νοσοκομεία 

Οδοντιατρική Θεραπεία 

Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να λάβουν υπηρεσίες, όπως οδοντιατρική περίθαλψη, σε διάφορα τμήματα δημόσιων νοσοκομείων. Για παράδειγμα,  Γενικό Νοσοκομείο «ΝΙΚΑΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ" 

διαθέτει μονάδα οδοντιατρικής θεραπείας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει επίσης Ειδική Μονάδα Ατόμων με Αναπηρία στο Οδοντιατρικό Τμήμα  του «Γενικού Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΒΟΎΛΑΣ».  

 Physical Συνεδρίες θεραπείας  

Γενικά, υπάρχει μια σειρά από συνεδρίες φυσικοθεραπείας και θεραπείας αποκατάστασης που η κυβέρνηση ωφελεί για τα άτομα με αναπηρίες. Ο αριθμός αυτός διαφοροποιείται ανάλογα με τις διαγνώσεις της αναπηρίας.  

 

Βήματα για να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες υγείας 

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

Οι οδοντιατρικές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με ειδικές ανάγκες, αφού επικοινωνήσουν με τη συγκεκριμένη οδοντιατρική μονάδα θεραπείας σε κάθε νοσοκομείο και κανονίσουν ραντεβού. 

 

Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας 

Σύμφωνα με την έγκριση του αρμόδιου ιατροδικαστή του Οργανισμού, τα Άτομα με αναπηρία μπορούν να λάβουν συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας, ψυχοθεραπείες φυσιοθεραπείας και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, αντίστοιχα εργαστήρια κλινικών και κέντρων θεραπείας που έχουν συμβληθεί με τον εκάστοτε ασφαλιστή, καθώς και δημόσια νοσοκομεία και φορείς αποκατάστασης που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα σύμφωνα με το  Ιδιωτικού Δικαίου, μετά από έγκριση του αρμόδιου ιατροδικαστή του Οργανισμού. Εάν η παρεχόμενη φυσικοθεραπεία δεν αναγράφεται σε μια παραγγελία φυλλαδίου, δεν θα δοθούν χρήματα για τα σχετικά έξοδα. 

 

Ψυχολογική Υποστήριξη/ Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Όσον αφορά τις σχετικές υπηρεσίες, όπως η Ψυχολογική Υποστήριξη ή οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, ένα άτομο με αναπηρίες μπορεί να απευθυνθεί σε διαφορετικούς τύπους κέντρων.  

 

Κοινοτικά Κέντρα 

Για παράδειγμα, υπάρχουν Κοινοτικά Κέντρα, τα οποία είναι φορείς που αναπτύσσονται σε δήμους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Solidarity.It είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Από εκεί, ο πολίτης πληροφορείται για όλα τα οφέλη που δικαιούται, καθώς και για όλα τα ιδρύματα, τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που του παρέχουν κάθε είδους κοινωνική φροντίδα σε δημοτικό, περιφερειακό ή εδαφικό επίπεδο.  Όλοι οι άνθρωποι της περιοχής που αντιμετωπίζουν κοινωνική δυσκολία (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται κρατική στήριξη μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Κοινοτικό Κέντρο κάθε Δήμου.  Παράλληλα, τα Κοινοτικά Κέντρα προσφέρουν συμβουλές σε θέματα όπως η προετοιμασία για την τοπική αγορά εργασίας, παρέχοντας την ευκαιρία στους νέους να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους, την ενδοοικογενειακή κακοποίηση ή τις οικογενειακές διαφορές, τις νομικές ανησυχίες και την υποστήριξη της μάθησης για παιδιά και εφήβους. Διοργανώνονται τοπικές εκδηλώσεις με εκπαιδευτικά, διδακτικά και κοινωνικά στοιχεία. Μάθετε περισσότερα για τα κοινοτικά κέντρα.

 

 Κέντρα Διαμονής και Ημερήσιας Φροντίδας 

Τα Κέντρα Φιλοξενίας και  Ημερήσιας Φροντίδας παρέχουν υπηρεσίες όπως  transportation, διαμονή και διατροφή, εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και διάφορα άλλα προγράμματα αποκατάστασης) για τους δικαιούχους. Περιλαμβάνουν επίσης   δημιουργικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή εκπαιδευτικά προγράμματα, σε τομείς όπως η αυτοεξυπηρέτηση. 

 

 • Βήματα για να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες υγείας 

Κέντρα Διαμονής και Ημερήσιας Φροντίδας 

Το ασφαλιστικό γραφείο καλύπτει τις υπηρεσίες που παρέχονται στα Κέντρα Φιλοξενίας  και Ημερήσιας Φροντίδας.  Για οκτώ (8) ώρες ημερήσιας φροντίδας, το κόστος είναι σαράντα (40) ευρώ, ενώ για περισσότερες από οκτώ (8) ώρες, το κόστος είναι πενήντα (50) ευρώ. 

   -Απαιτείται λεπτομερής ιατρική γνωμοδότηση κάθε τρία χρόνια από κρατικό ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο ή Κέντρο Παιδικής Ψυχικής Υγείας ή Παιδικά - Εφηβικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας δημόσια ή εποπτευόμενα από δημόσιο φορέα, από ιατρό με ειδικότητα σχετική με την πάθηση, όπως παιδοψυχίατρο, ψυχίατρο, νευρολόγο, πεντηκοστή ή μικτή αναπηρία για άτομα με ειδικές ανάγκες έως δεκαοκτώ (18) ετών με σοβαρή κινητική ή ψυχική κατάσταση,  διάχυτη ανάπτυξη-αυτισμός ή αισθητηριακές αναπηρίες, ή μικτές αναπηρίες. Ο Διευθυντής της συγκεκριμένης Κλινικής ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας, ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υπογράφει επίσης τη γνώμη. 

   -Μετά από ιατρική γνωμοδότηση, ανά τριετία, από ιατρό που σχετίζεται με την ειδικότητα της νόσου (όπως ορίζεται παραπάνω), του Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας, μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης της νόσου και την ανάγκη συνέχισης της παραμονής - ημερήσιας φροντίδας στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, η παροχή των παραπάνω παροχών μπορεί να παραταθεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών με σοβαρή μηχανή,  ψυχικές ή αισθητηριακές αναπηρίες ή μικτές περιπτώσεις, η παροχή των παραπάνω παροχών μπορεί να παραταθεί. Ο Διευθυντής της συγκεκριμένης Κλινικής ή ο επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπογράφει τη γνώμη. Ο Διευθυντής της συγκεκριμένης Κλινικής ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή ο νομικός του αναπληρωτής υπογράφει επίσης τη γνωμοδότηση. Οι γνώμες εκδίδονται ηλεκτρονικά. 

   -Άτομα με κινητικές διαταραχές ή ασθένειες που προκαλούνται από χρωμοσωμικές ανωμαλίες, σύνδρομα, μεταβολικές ή νευρομυϊκές παθήσεις που προκαλούν κινητικές, αναπτυξιακές και αισθητηριακές αναπηρίες περιλαμβάνονται και συμμετέχουν στον προγραμματισμό των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας. 

   -Τα άτομα με αναπηρίες που συμμετέχουν και παρακολουθούν προγράμματα ημερήσιας φροντίδας ημερήσιας φροντίδας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ δεν είναι επιλέξιμα για νοσοκομειακή περίθαλψη από τον ασφαλιστικό οργανισμό.  

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα βήματα για να επωφεληθείτε από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

 

 • Υπηρεσίες που παρέχονται στο σπίτι 

Συνεδρίες Φυσικοθεραπείας 

Σε περίπτωση που η κατάσταση του ατόμου δεν του επιτρέπει την πρόσβαση στις υπηρεσίες, οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σπίτι του ασθενούς, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του θεράποντος ιατρού σχετικά με την κατάσταση και την αδυναμία μετακίνησης του ασθενούς και την έγκριση του αρμόδιου ιατροδικαστή του Οργανισμού.  

 

  📞 Ποιος αριθμός να καλέσετε 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία, οι άνθρωποι μπορούν να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Υγείας, στον αριθμό τηλεφώνου +30 213 216 1000 

 

  📖

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από υπηρεσίες στην εκπαίδευση 

Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στους φοιτητές με αναπηρίες παρέχονται τα κατάλληλα οφέλη. 

Ένα παράδειγμα παροχών στο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο διαθέτει Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία, στόχος του οποίου είναι να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές με ποικίλες ικανότητες και απαιτήσεις έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ακαδημαϊκές αναζητήσεις. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή σημαντικές ασθένειες υποστηρίζονται επίσης από τη Μονάδα Προσβασιμότητας.  Η μονάδα αυτή περιλαμβάνει μέτρα όπως οι αναπροσαρμογές του περιβάλλοντος, οι αναπροσαρμογές των τεχνολογιών και τα access services, τα οποία είναι τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της.  

Υπάρχει επίσης μια υπηρεσία μεταφορών υπεύθυνη για τη μεταφορά FMEs από τα σπίτια τους στους χώρους μελέτης και πίσω. Διαθέτει οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά μαθητών που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 π.μ έως τις 22:00 μ.μ. 

   🡲 Μάθετε περισσότερα για τη Μονάδα Προσβασιμότητας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

  📞 Ποιος αριθμός να καλέσετε 

Για οποιαδήποτε ανάγκη  έχουν οι Φοιτητές με Αναπηρία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας τους, https://access.uoa.gr , καλέστε στα ακόλουθα τηλέφωνα: 2107275687, 2107275183 ή στείλτε τους e-mail στο παρακάτω e-mail: access@uoa.gr 

 

 • Πόροι Ενδιαφέροντος 

Για περισσότερες πληροφορίες , μπορείτε να διαβάσετε τα ακόλουθα έγγραφα: Οι σύνδεσμοι πρέπει να χρησιμοποιούνται στο κύριο σώμα της ενότητας για σχετικές πληροφορίες.  

 💼

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από υπηρεσίες απασχόλησης 

Υπάρχει νομική υποχρέωση να διασφαλιστεί δίκαιη μεταχείριση και να καταπολεμηθεί η διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελμα για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας, βάσει του νομικού πλαισίου. Μάθετε περισσότερα για το νομικό πλαίσιο για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία.pdf (3,33 MB) 

Οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, είναι παράνομες για οποιονδήποτε από τους λόγους που απαριθμούνται στο νόμο, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας. 

Οι διατάξεις ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, δημόσιους και ιδιωτικούς, όσον αφορά:  

   -προϋποθέσεις πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των συνθηκών απασχόλησης, της ιεράρχηση, καθώς και των συνθηκών παροχής υπηρεσιών και επαγγελματικής ανάπτυξης και  

   -τους όρους παροχής υπηρεσιών και επαγγελματικής ανάπτυξης. 

   -πρόσβαση σε όλα τα είδη και τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης, επανεκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής πείρας 

   -τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την απόλυση και τις αποδοχές τους,  

   -κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης,  

   -κοινωνικές παροχές,  

   -εκπαίδευση, και  

   -πρόσβαση στη διάθεση και προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται 

Για να συμμορφωθούν με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία, οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα, κατά περίπτωση, για να μπορούν αυτά τα άτομα να έχουν πρόσβαση, να ασκούν και να αναπτύσσουν εργασία, καθώς και να συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν επιβάλλουν αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον εργοδότη. Όταν το βάρος μετριάζεται από μέτρα προστασίας που θεσπίζονται κατά τη χάραξη πολιτικής για τα άτομα με αναπηρίες, δεν θεωρείται δυσανάλογο. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Αστικής Αναπηρίας (2007), ο ασφαλισμένος κρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές DCC (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) ως άτομο με αναπηρία (ανικανότητα προς εργασία) με συντάξιμο βαθμό αναπηρίας λόγω κοινής ασθένειας και εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις, ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας λόγω κοινής ασθένειας. Οδηγός πολιτών με αναπηρία.pdf (3,33 MB) 

Εάν ο ασφαλισμένος είναι ανάπηρος λόγω εργασιακού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την εργασία, ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ανεξάρτητα από την περίοδο ασφάλισης (ακόμη και αν είναι μόνο μία ημέρα ασφάλισης). Δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου είναι τα μέλη της οικογένειας του θανούντος εάν ο ασφαλισμένος απεβίωσε λόγω ατυχήματος κατά την εργασία ή ατυχήματος κατά την εργασία. 

Τα εργατικά ατυχήματα αναφέρονται πλέον ως εργατικά ατυχήματα ή διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία, και ισχύουν οι ίδιοι όροι για τη λήψη σύνταξης αναπηρίας. 

Ο ασφαλισμένος είναι ανάπηρος λόγω ατυχήματος εκτός εργασίας, δικαιούται σύνταξη αναπηρίας εάν έχει συμπληρώσει το ήμισυ του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τα κριτήρια συνταξιοδότησης λόγω κοινής ασθένειας. Δικαιούχοι της σύνταξης που οφείλεται σε θάνατο είναι τα μέλη της οικογένειας του θανούντος εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε ατύχημα εκτός υπηρεσίας. 

 

 • Οι ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας  

Σύμφωνα με τον Οδηγό για τους Πολίτες με Αναπηρία (2007), τα άτομα με αναπηρία μπορούν να προσληφθούν σε δημόσιες θέσεις καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Οδηγός πολιτών με αναπηρία.pdf (3,33 MB) 

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που έχουν δυνατότητα αναπηρίας για επαγγελματική απασχόληση λόγω σωματικής, ψυχικής ή ψυχικής ασθένειας ή τραυματισμού σε οποιοδήποτε έτος (άτομα με αναπηρίες), εάν είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων με αναπηρία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 

Όσοι έχουν παιδί, αδελφό ή σύζυγο με ειδικές ανάγκες προστατεύονται επίσης στο 67 τοις εκατό ή περισσότερο λόγω σοβαρών ψυχικών και σωματικών διαταραχών, όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες επιτροπές υγείας του νόμου.  

Τα άτομα πρέπει να ακολουθούν τα παρακάτω βήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την πρόσληψη: 

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, οι επιχειρήσεις ή οι συμμετοχές, ελληνικές ή ξένες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, με ποσοστό 2% εάν απασχολούν περισσότερα από πενήντα (50) άτομα. 

 

Οι διορισμένοι ή οι νεοσύλλεκτοι βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει:  

   -Να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που είναι απαραίτητα για τον διορισμό ή την πρόσληψη σε καθορισμένους ρόλους και  

   -Να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό ή την πρόσληψη στις συγκεκριμένες θέσεις. 

   -Να διαπιστωθεί ότι είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες σε ορισμένες θέσεις εργασίας από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Κώδικα Δημόσιας Διοίκησης. Όσοι έχουν ήδη αξιολογηθεί από τις υγειονομικές επιτροπές δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν. 

   -Να καταχωρίζονται στα αρχεία ανεργίας της ΟΕΑ. 

Οι διατάξεις του νόμου του δεν ισχύουν για τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των κρατικών φορέων. 

Από την παράγραφο 9 αυτού του άρθρου, η μέγιστη ηλικία τοποθέτησης ή εργασίας για τα προστατευόμενα άτομα έχει καταργηθεί. 

Προσδιορίστε το είδος της ειδικής υπεύθυνης δήλωσης αίτησης, που συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, τα στοιχεία που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος, καθώς και τυχόν άλλες απαραίτητες διαδικασίες και λεπτομέρειες με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

  📞 Ποιόν αριθμό να καλέσετε 

Εάν υπάρχει ανάγκη ή απορία σχετικά με επαγγελματικά θέματα, οι άνθρωποι μπορούν να καλούν καθημερινά στην υπηρεσία «Διεκδικούμε μαζί!» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία από τις 8.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ. στον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου: 210-9949837 ή να στείλουν e-mail στη διεύθυνση: secretary@esaea.gr  και  pmarkostamos@esaea.gr

Μπορούν επίσης να καλέσουν στο Τηλεφωνικό Κέντρο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο τηλέφωνο +30 213 151 6651 

 

 • Πόροι Ενδιαφέροντος 

Για περισσότερες πληροφορίες , μπορείτε να περιηγηθείτε στις ακόλουθες τοποθεσίες και να διαβάσετε τα ακόλουθα έγγραφα. 

   🡲 ΝΌΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ.PDF (369 KB) 

 • Τα οικονομικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα οικονομικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν οικονομική βοήθεια και βοήθεια σε είδος.  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νομοθεσία για τα οικονομικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία  

 • Οι οικονομικές ταυτότητες 

Οικονομική ενίσχυση για άτομα με κινητικά προβλήματα 

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέρος του οικονομικού επιδόματος που μπορεί να λάβει είναι: 

Το επίδομα κινητικότητας χορηγείται στους ανασφάλιστους και στους ασφαλισμένους εάν κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι διαθέτουν: 

   -ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όπως καθορίζεται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

   -ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όπως καθορίζεται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή. 

   -παράλυση των δύο κάτω άκρων, με αποτέλεσμα ποσοστό αναπηρίας 80 τοις εκατό ή υψηλότερο, ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιοκτήτες, νομοί, ιδιοκτήτες ή χρήστες ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων.  Οι ανασφάλιστοι, άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, και οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών εταιρειών είναι μεταξύ των δικαιούχων.  ο σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

 

 • Οικονομική βοήθεια σε κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους. 

Δικαιούχοι είναι άτομα τα οποία, σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, διαθέτουν: 

   -Κώφωση - απώλεια ακοής με ποσοστό αναπηρίας 67 τοις εκατό ή περισσότερο, είναι μεταξύ των ηλικιών 18 και 65, και έχουν κώφωση - απώλεια ακοής με ποσοστό αναπηρίας 67 τοις εκατό ή περισσότερο. 

   -Έχουν απώλεια ακοής κώφωσης με ποσοστό αναπηρίας 67 τοις εκατό ή περισσότερο, είναι άνω των 18 ετών και έως 65 ετών και πάσχουν από απώλεια ακοής κώφωσης και άλλες χρόνιες σωματικές, ψυχικές ή ψυχικές ασθένειες ή τραυματισμούς ταυτόχρονα.  

   -Έχετε κώφωση - απώλεια ακοής με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67 τοις εκατό, ηλικίας 18 έως 25 ετών, φοίτηση σε σχολεία, χαμηλότερες, μεσαίες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σχολές του ΟΑΕΔ, ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ. 

   -Οι ανασφάλιστοι, τα άτομα που είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα και οι συνταξιούχοι των ασφαλιστικών εταιρειών είναι όλοι δικαιούχοι. 

 

 • Τα μέτρα που πρέπει να ακολουθήσετε για να επωφεληθείτε από την οικονομική βοήθεια 

Όροι χορήγησης: 

   -Μην δέχεστε χρηματοδοτική συνδρομή από άλλη πηγή για την ίδια προϋπόθεση ισοδύναμη ή μεγαλύτερη από εκείνη που χορηγήθηκε. 

   -Οι συντάξεις από ασφαλιστικές εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. 

   -Μην μένετε στο εξωτερικό για περισσότερο από έξι (6) μήνες κάθε φορά. 

Το μηνιαίο χρηματικό ποσό που διανέμεται στους δικαιούχους είναι € 362 κάθε μήνα. 

 

Έγγραφα:  

   -Οι φοιτητές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης άνω των 18 ετών, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από το πανεπιστήμιο ή το ίδρυμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 

   -Τα πρόσωπα που λαμβάνουν χρηματική βοήθεια για τον ίδιο σκοπό από οποιαδήποτε άλλη πηγή, καθώς και το πιστοποιητικό από το οποίο λαμβάνεται και το ποσό της οικονομικής βοήθειας που λαμβάνουν για τον ίδιο όρο. 

   -Αστυνομική Ταυτότητα ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το άτομο παραμένει νόμιμα στη χώρα. 

 

 • Φοροαπαλλαγή για άτομα με αναπηρία 

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% απαλλάσσεται επίσης από την καταβολή φόρων εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις και σταθερές αποδοχές εντός του θεσμικού πλαισίου.  

 

 • Τα βήματα για να επωφεληθείτε από τη φορολογική απαλλαγή 

Προβλέπεται ότι αρκεί η προσκόμιση πιστοποιητικού του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφασης συνταξιοδότησης ή απόφασης παράτασης της σύνταξης, ιδίως στην περίπτωση που ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή έχει αναπηρία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ορίζεται ότι αρκεί η προσκόμιση πιστοποιητικού του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφασης συνταξιοδότησης ή απόφασης παράταση της σύνταξης, από την οποία θα απονείμει. Φαίνεται ότι έχει συνταξιοδοτηθεί με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, καθώς και την περίοδο για την οποία προβλέπεται να διαρκέσει αυτό το μειονέκτημα, μετά από ιατρική κρίση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή. 

Προβλέπεται επίσης ότι όταν η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται αυτομάτως οριστική (παρατείνεται για αόριστο χρονικό διάστημα), δεν απαιτείται επανυπηρέτησή της από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποκαταστημάτων και Τομέων και για την απαλλαγή της. Ο φόρος εισοδήματος απαιτεί, αφενός, την απόφαση του αρμόδιου συνταξιοδοτικού φορέα να καταστήσει μόνιμη τη σύνταξη αναπηρίας (ή για αόριστη παράταση) και, αφετέρου, τη γνώμη της Επιτροπής Υγείας αναπηρίας οποιουδήποτε από τα ιδρύματα, τους τομείς και τους τομείς των συντάξεων αναπηρίας, η οποία πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας 80% ή περισσότερο,  γνώμη πριν από αυτή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι μια γνώμη που περιέχει κρίση ιατρικής αναπηρίας επιτρέπεται για οποιαδήποτε εργασία με ποσοστό αναπηρίας 80 τοις εκατό ή υψηλότερο, ωστόσο δεν γίνεται δεκτή γνώμη που παρέχει οριστική απόφαση σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας ή ισχύει για τη ζωή. και γίνεται αποδεκτή ανεξάρτητα από το πότε εκδόθηκε ή πότε καταργήθηκε η υγειονομική επιτροπή που την χορήγησε, ακόμη και όταν πρόκειται για γνωμοδότηση επιτροπής υγείας πριν από τη γνωμοδότηση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.  

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα έγγραφα φορολογικής απαλλαγής 

 

 • Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε είδος 

Υπάρχει δυνατότητα παροχής υλικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες, εάν: 

   -Άτομα με πλήρη αναπηρία λόγω διμερών ακρωτηριασμών στο γόνατο, πλήρους παραπληγίας ή άλλων σοβαρών αναπηριών. 

   -Άτομα με  έλλειψη οικονομικών πόρων. 

 

 • Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να επωφεληθείτε από αυτές τις ενισχύσεις σε είδος 

Έγγραφα: 

   -Η αίτηση του ενδιαφερομένου. 

   -Πιστοποιητικό οικονομικής ανικανότητας, το οποίο παρέχεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας μετά από κοινωνικοοικονομική έρευνα κοινωνικού λειτουργού. 

   -Ιατρική γνωμοδότηση από γιατρό δημόσιου νοσοκομείου που δηλώνει ότι τα κάτω άκρα του αιτούντος είναι εντελώς αχρησιμοποίητα ως αποτέλεσμα διμερούς ακρωτηριασμού ολόκληρου του γόνατος, πλήρους παραπληγίας ή άλλης σοβαρής αναπηρίας. 

   -Την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, η οποία πιστοποιεί τη γνησιότητα της υπογραφής του και δηλώνει ότι δεν έλαβε επιστημονική βοήθεια από άλλη πηγή. 

   -Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας. 

Υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων, έλεγχός τους και διαβίβασή τους στην υπηρεσία μέσω της οποίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία. 

 

  📞 Ποιον αριθμό να καλέσετε 

Για κάθε άλλη ερώτηση, οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν δωρεάν με το τηλεφωνικό κέντρο του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο λειτουργεί καθημερινά και κάθε ώρα της ημέρας, στον αριθμό τηλεφώνου 1555. 

 

 • Πόροι Ενδιαφέροντος 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο

   🡲 Άτομα με Αναπηρίες - Οργάνωση Παροχών Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 • Κοινωνικές δραστηριότητες 

Υπάρχουν πολλές κοινωνικές δραστηριότητες που παρέχονται από διάφορους οργανισμούς για άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Για παράδειγμα, υπάρχουν δημόσια Κέντρα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων για Παιδιά (Μάθετε περισσότερα για τα κέντρα δημιουργικών δραστηριοτήτων για άτομα με ειδικές ανάγκες

Υπάρχουν επίσης Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις, οργανωμένες από οργανισμούς, όπως ο Ελληνικός Θεραπευτικός Ιππικός Σύλλογος, με διάφορες δραστηριότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

   🡲 Μάθετε περισσότερα για τις κοινωνικές δραστηριότητες του Ελληνικού Θεραπευτικού Ιππικού Συλλόγου 

 

 • Πολιτιστικές δραστηριότητες 

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικές δραστηριότητες  

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Αναπηρίας (2019), το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τους Νέους Οικοδομικούς Κανονισμούς ορίζει ότι  είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία και όσοι τα υπηρετούν έχουν αυτόνομη και ασφαλή οριζόντια και κάθετη πρόσβαση σε όλες τις υπαίθριες και εσωτερικές δημόσιες συναθροίσεις (συμπεριλαμβανομένων μουσείων και εκθέσεων). Είναι επίσης ευθύνη της κυβέρνησης να καταστήσει προσβάσιμα τα υπάρχοντα δημόσια κτίρια. Μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικές δραστηριότητες 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 της Σύμβασης, το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή περιλαμβάνει απεριόριστη πρόσβαση σε: 1) υλικό (κινητό και ακίνητο) και άυλους πολιτιστικούς πόρους (αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, περιοχές εθνικής πολιτιστικής σημασίας κ.λπ.) και 2) σύγχρονο πολιτισμό (θέατρα, κινηματογράφους, τηλεοπτικές εκπομπές, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λπ.). Υποδομές που βασίζονται στα ιδανικά της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας.  Ο σύνδεσμος μπορεί να δοθεί για παράδειγμα 

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες επί ίσοις όροις με τους άλλους, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν ενεργά και να συν-διαμορφώνουν τον πολιτισμό ως δημιουργοί / παραγωγοί πολιτιστικών αγαθών, καθώς και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να απολαμβάνουν την αποδοχή και το σεβασμό της κοινωνίας ως φορείς συγκεκριμένων πολιτιστικών ταυτοτήτων μπορούν όλα να οριστούν ως ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό. 

Προκειμένου να εκπληρωθεί το δικαίωμα πολιτιστικής συμμετοχής, το οποίο βασίζεται στις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, τα πολιτιστικά αγαθά, οι εκδηλώσεις και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια, όπως η διαθεσιμότητα. 

 Η διαθεσιμότητα αναφέρεται στην παρουσία υλικών πολιτιστικών αγαθών όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, θέατρα και κινηματογράφους από τους οποίο μπορεί να απολαύσει και να επωφεληθεί ο καθένας, καθώς και άυλα πολιτιστικά αγαθά όπως γλώσσες, έθιμα και παραδόσεις. Μεταξύ όλων των πολιτιστικών αγαθών, η διαπολιτισμική ανταλλαγή/συγγένεια που συμβαίνει όταν ποικίλες ομάδες, μειονότητες και κοινότητες μπορούν ελεύθερα να μοιράζονται την ίδια γη είναι μοναδικής σημασίας. 

Τα άτομα και οι κοινότητες, είτε σε αστικές και αγροτικές περιοχές, πρέπει να έχουν αποτελεσματικές και εξειδικευμένες πιθανότητες να απολαμβάνουν πλήρως τον πολιτισμό με σωματικά και οικονομικά προσιτό τρόπο. Είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί και να επιτραπεί η πρόσβαση για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους φτωχούς. Η ελευθερία του καθενός να αναζητά, να λαμβάνει και να μεταδίδει πολιτιστικές πληροφορίες σε οποιαδήποτε γλώσσα της επιλογής του, καθώς και πρόσβαση σε μεθόδους έκφρασης και διάδοσης, περιλαμβάνεται στην προσβασιμότητα. 

Η πιο θεμελιώδης προϋπόθεση για τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν το δικαίωμά τους για ίση συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή χωρίς εμπόδια είναι η προσβασιμότητα, η οποία αποτελεί επίσης οριζόντια ανάγκη για την εφαρμογή της Σύμβασης.  Η προσβασιμότητα αναφέρεται σε: 

   -φυσική προσβασιμότητα πολιτιστικών χώρων (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες μουσικής, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.), η οποία περιλαμβάνει τόσο το δομημένο περιβάλλον όσο και τον εξοπλισμό (π.χ. αναπηρικά αμαξίδια, σαφείς σημάνσεις, ηχητικές εξηγήσεις κ.λπ.). 

   -την προσβασιμότητα πολιτιστικού περιεχομένου σε άτομα με αναπηρία, καθώς και πολιτιστικά προγράμματα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες. 

 

Σήμερα, η προσβασιμότητα περιλαμβάνει όχι μόνο τη φυσική πρόσβαση, η οποία ορίζεται ως η ικανότητα του καθενός να φτάνει, να μετακινεί και να παραμένει στο διάστημα ανεξάρτητα, καθώς και τη χρήση των διαθέσιμων υποδομών, υπηρεσιών, αγαθών και πληροφοριών, αλλά και την αντίληψη, η οποία ορίζεται ως ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται, κατανοεί και διδάσκεται από το περιβάλλον. 

   -Οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες όσον αφορά τις πολιτιστικές δραστηριότητες 

   -Τα άτομα με πιστοποιημένες αναπηρίες έχουν το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς χώρους και κρατικά μουσεία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (67 τοις εκατό και άνω). Ο σύντροφος ενός ατόμου με αναπηρία είναι επίσης απαλλαγμένος από την καταβολή τέλους. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να λάβουν εκπτωτικά εισιτήρια σχεδόν σε όλα τα θέατρα σε όλη τη χώρα, ενώ εκπτώσεις είναι επίσης διαθέσιμες για μουσικές παραστάσεις και ταινίες. Αυτοί οι κανόνες τιμών βοηθούν σε μεγάλο βαθμό την κοινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους τομείς πολιτιστικής δημιουργίας. 

   -Υπάρχει ανελκυστήρας για άτομα με ειδικές ανάγκες  σε περίπου 350 μ. μακριά από την κεντρική είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Μάθετε περισσότερα για τις εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες 

   -Υπήρξαν επίσης προσαρμογές στα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ενημερωτικά φυλλάδια στο σύστημα Braille. 

   🡲 Μάθετε περισσότερα για τις εγκαταστάσεις του Νεοελληνικού Πολιτισμού για άτομα με αναπηρία 

 

 • Δυσκολίες στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες 

Καταβάλλονται προσπάθειες  για τη βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας των τόπων πολιτισμού, αναψυχής,  ψυχαγωγίας, αλλά δεν υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός ή συντονισμός που θα μπορούσε να οδηγήσει στη συστηματική άρση των υφιστάμενων φραγμών και δημιουργία ενός πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλους.  Οι δυσκολίες αυτές εντοπίζονται τόσο στη φυσική προσβασιμότητα στις πολιτιστικές δραστηριότητες, στην προσβασιμότητα του πολιτιστικού περιεχομένου όσο και στην προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. 

Αυτή η εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων προσβασιμότητας είναι συχνά συνέπεια της έλλειψης κατανόησης ή ακόμη και αδιαφορίας για τους κανονισμούς, καθώς και των μοναδικών χαρακτηριστικών και απαιτήσεων που καθιστούν ένα έργο προσβάσιμο σε σχεδόν όλους τους τύπους ατόμων με αναπηρίες. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες σε πολιτιστικές δραστηριότητες. pdf (645 KB) 

 

 • Αθλητικές δραστηριότητες 

Όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς, κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Σύλλογο "ΑΑΔΕ" και να ασχοληθεί με μια πληθώρα δραστηριοτήτων.

   🡲 Μάθετε περισσότερα για τις αθλητικές δραστηριότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες 

 

  📞 Ποιος αριθμός να καλέσετε 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία, οι άνθρωποι μπορούν να καλέσουν το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στα τηλέφωνα +30 2131322100 και +30 213132242

 • Τα δικαιώματα των φροντιστών/της οικογένειας των ατόμων με αναπηρία 

Εάν ο πολίτης έχει συμπληρώσει 7.500 ημέρες πραγματικής ασφάλισης έως τις 18 Αυγούστου 2015, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ενώ αν είναι γονείς ατόμων με αναπηρία, πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 ετών έως τις 19 Αυγούστου 2015.  Ορισμένα κριτήρια για αυτό: μπορεί να δοθεί σύνδεση 

   -Ποσοστό αναπηρίας παιδιών ή περισσότερο το έργο επικεντρώνεται σε ενήλικες με επίκτητες αναπηρίες. Έτσι, οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να ελέγχονται εάν είναι σχετικές. 

   -Το παιδί είναι άγαμα, δεν εργάζεται και δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα εις βάρος ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα. Ο γονέας που θα ασκήσει το δικαίωμα δεν θα πρέπει, πέραν των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων, να λάβει ήδη σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό ή το κράτος. 

   -Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, ο άλλος γονέας πρέπει να εργάζεται, να μην λαμβάνει και να μην δικαιούται να λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Κράτος και να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 εργάσιμες ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων τα 600 ημέρες ή 2 έτη κατά τα τελευταία 4 έτη στις κύριες ασφαλιστικές εταιρείες ή στο κράτος. 

   -Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή φορείς εάν υπάρχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ή στο Κράτος, ότι δεν έχει ασκήσει και δεν θα ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμα συνταξιοδότησης που προβλέπεται από την παρούσα διάταξη. 

   -Σε περίπτωση λύσης του γάμου μεταξύ των γονέων: Το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του ανήλικου, ανάπηρου τέκνου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 

Ορισμένοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών, ακόμη και αν ορισμένοι είναι σύζυγοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι:  

   -Υπάρχει έγγαμος βίος τουλάχιστον 10 ετών πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης & 

   -Ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν λαμβάνει και δεν δικαιούται να λάβει σύνταξη από κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό ή το Κράτος 

 

Αδέλφια με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   -Ο ανάπηρος αδελφός πρέπει να μην εργάζεται και να μην αντιμετωπίζεται σε ίδρυμα εις βάρος της ασφάλισης ή άλλου δημόσιου φορέα. 

   -Προκειμένου ο αδελφός να ασκήσει το δικαίωμα, πρέπει, για τουλάχιστον πέντε έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης: 

   -ο αδελφός έχει διοριστεί ως νομικός σύμβουλος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή πνευματικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας· ή 

    -ο ανάπηρος αδελφός έχει αποδεδειγμένη συμβίωση με τον αιτούντα τη σύνταξη και τον βαρύνουν. 

Ο διακανονισμός και η οικονομική επιβάρυνση θα αποδεικνύονται με τα έντυπα Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα οποία υποβάλλει ο αδελφός που έχει επιβαρυνθεί κατά την τελευταία πενταετία που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. 

Ο αιτών δεν θα πρέπει να λαμβάνει τη σύνταξη και δεν θα πρέπει να δικαιούται να λαμβάνει σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό ή από το κράτος. 

Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, και τα δύο αδέλφια πρέπει να είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή ο γονέας που ζει είναι ανάπηρος με ποσοστό 67% ή περισσότερο ή έχει συμπληρώσει την ηλικία των 75 ετών ή σε περίπτωση που και οι δύο γονείς των αδελφών είναι ζωντανοί θα πρέπει να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% ή περισσότερο ή να έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους 

 

 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους φροντιστές ατόμων με αναπηρίες από το κράτος και άλλους οργανισμούς  

 

Οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί καθημερινά και στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό που παρακολουθεί το άτομο με αναπηρία, διατηρώντας παράλληλα την οικογένεια ενημερωμένη για την πρόοδό του. Η Κοινωνική Υπηρεσία διασφαλίζει την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μέσω της πολύπλευρης υποστήριξης, ευαισθητοποιεί την κοινωνία για την εξάλειψη των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού και φροντίζει για τη δικτύωση με την κοινότητα και τον συντονισμό δράσεων γύρω από θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα. 

 

  📞 Ποιόν αριθμό να καλέσετε 

 Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για την Κοινωνική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό +30 210 8664100 ή επισκεπτόμενοι https://alma-amea.gr/koinoniki-ypiresia/ 

 

 • Πρακτικές συμβουλές για φροντιστές 

   -Μείνετε σε επαφή με ειδικούς στον τομέα της υγείας 

   -Παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες οικογένειες ατόμων με ειδικές ανάγκες 

   -Συμμετοχή σε Συλλόγους και Κοινότητες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

   -Διατήρηση του ατόμου με αναπηρία ενεργό στη λήψη αποφάσεων της οικογένειας 

   -Συνεχίστε να υπερασπίζεστε τα δικαιώματά σας και διεκδικήστε τα 

 

 • Πόροι συμφερόντων 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σχετικά με τα δικαιώματα των οικογενειών με αναπηρία, εδώ: https://www.cnn.gr/focus/story/296253/syntaxeis-ti-provlepei-o-nomos-gia-goneis-paidion-adelfia-kai-syzygoys-atomon-me-anapiria 

Η ιστορία επιτυχίας αφορά τον Teo, ένα άτομο με μεσαίο ποσοστό κινητικών προβλημάτων.  

Είναι 25 ετών και έχει σπουδάσει Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Από τότε που ήταν παιδί, είχε ένα πλήρες θεραπευτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της φυσικοθεραπείας, της εργοθεραπείας, των μαθημάτων κολύμβησης, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητα να περπατά και να στέκεται. Ποτέ δεν ήθελε να αποκλειστεί από τις κοινωνικές δραστηριότητες, έτσι ήταν πάντα σε σχέδια και ταξίδια που οργανώνονται από το σχολείο ή μεμονωμένα από την ομάδα των φίλων μας.  

Ήταν μαθητής του Γενικού Λυκείου και είχε υψηλές βαθμολογίες όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών του. Είχε ένα θαυμασμό τόσο για τη Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, όσο και για τα μαθήματα από αυτόν τον τομέα όσο και για τα Μαθηματικά, τη Βιολογία, τη Χημεία κλπ.  

Ήθελε να γίνει γιατρός, αλλά δεν έφτασε τους βαθμούς που απαιτούνται για αυτό το τμήμα στο πανεπιστήμιο. Έτσι, η πρώτη του πανεπιστημιακή στάση ήταν το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ωστόσο, κατά το πρώτο έτος του πανεπιστημίου συνειδητοποίησε ότι αυτός ο τομέας δεν είναι κάτι στο οποίο θα ήθελε να εργαστεί. Έτσι, πήρε τη μεγάλη απόφαση να ξανακάνει τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αυτή τη φορά σε όλα τα μαθήματα Λογοτεχνίας αντί για τα Μαθήματα Θετικών Επιστημών στα οποία είχε εξετάσει πριν.  

Κατάφερε να φτάσει στους βαθμούς που απαιτούνται για το Τμήμα Φιλολογίας που κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του.  

Είναι ένα άτομο που πάντα θαύμαζα, όχι επειδή ποτέ δεν τα παράτησε. Αλλά, επειδή είχε το θάρρος να αλλάξει όλο το σχέδιο σπουδών ή/και επαγγέλματος, προκειμένου να μελετήσει κάτι που αγαπούσε πραγματικά

 🡺 ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε την ιστορία επιτυχίας που προετοιμάστηκε από τον έταιρο του προγράμματος SEADDER

Θα βρείτε τον online οδηγό και εδώ