Το Surekli Egitim, Arastirma ve Danisma Dernegi (SEADDER) ιδρύθηκε για να διεξάγει δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας και να παρέχει συμβουλές για τη διασφάλιση της δια βίου μάθησης και αλληλοϋποστήριξης των ατόμων και ιδρυμάτων που εργάζονται με τέτοια ζητήματα. Είναι μια εθελοντική και μη κερδοσκοπική ένωση που αποτελείται από μέλη και εθελοντικό προσωπικό εκπαιδευτικών, νέων, συμβούλων, ακαδημαϊκών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γιατρών, ειδικών ΤΠΕ, προγραμματιστών, γλωσσολόγων, καλλιτεχνών κ.λπ.

ΟΡΑΜΑ: «Εκπαίδευση από το λίκνο στον τάφο» για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι ζουν ενεργά.

Το SEADDER είναι μια ένωση που ασκεί δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια; εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση γυναικών κ.λπ. εμπίπτουν στο πεδίο της εργασίας μας.