Η Ανάπτυξη ενός Καινοτόμου Διαδικτυακού Οδηγού για την Κοινωνική Ένταξη των Ατόμων με Επίκτητες Αναπηρίες

Scroll to content

Οι στόχοι του Έργου

Να βοηθήσει τα άτομα με επίκτητη αναπηρία και τις οικογένειές τους να προσαρμοστούν στην κοινωνία λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες της ζωής τους αλλά και να τους ενισχύσει την αίσθηση του «ανήκειν»

Να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν ξανά τις ικανότητες και τα δυνατά τους σημεία.

Να τους υποστηρίξει στην ίδρυση μιας επιχείρησης ή στην ανάληψη επαγγελματικών καθηκόντων.