ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Scroll to content

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η αναπηρία βρίσκεται στη διεθνή πολιτική ατζέντα από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του 2006. Από τα επίσημα έγγραφα και τις πολιτικές, παρατηρείται ότι η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες είναι μείζονος σημασίας, αφού εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση στην αντιμετώπιση μεταξύ των χώρων μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία του OECD, της ΕΕ και της Τουρκίας, περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από κάποιο είδος αναπηρίας. Αν λάβουμε υπόψη τα δεδομένα από τις χώρες της παρούσας κοινοπραξίας, ο αριθμός των ανάπηρων ατόμων στην Ελλάδα είναι περίπου 1 εκατομμύριο, στην Ισπανία 3.8 εκ., στην Τουρκία 4.9 ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο 13.9 εκατομμύρια άτομα.

Οι περισσότερες μελέτες και τα περισσότερα έργα που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα της αναπηρίας, καταγίνονται κατά κόρον με την συναισθηματική ευημερία των ατόμων αυτών, όπως είναι η επαγγελματική και εκπαιδευτική τους ενίσχυση, η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαποτελεσματικότητας κ.λπ. Οι παραπάνω μεταβλητές είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα με αναπηρία. Παρ’ όλ’ αυτά ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής ενός ατόμου με αναπηρία χάσκει από προσοχής και μελέτης, όπως είναι η μεταβατική περίοδος από το εξιτήριο του νοσοκομείου στο σπίτι, όπου η ζωή δεν είναι η ίδια όπως πριν. Αυτή η περίοδος έχει εξίσου σημασία για μελέτη και έρευνα με τις μελέτες που επικεντρώνονται στην συναισθηματική ή επαγγελματική ευημερία των ατόμων με αναπηρία. Συμπερασματικά, παρόλο που τα ΑμεΑ είναι στην ατζέντα των υπεύθυνων πολιτικής χάραξης, δεν επιτυγχάνονται πλήρως οι πρωτοβουλίες, τα ιδανικά και οι στόχοι της επανενσωμάτωσης.

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα ενισχυτικό online περιβάλλον που θα βοηθάει και θα καθοδηγεί την ομάδα-στόχο να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της ζωής του και να ενσωματωθεί έξω στην κοινωνία. Αν και τέτοιες οδηγίες και πληροφορίες παρέχονται είτε από το Κράτος είτε από κοινοπραξίες, εκείνες δεν είναι εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές για τις ομάδες-στόχου, ενώ τα ιδρύματα αυτά δεν αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους. Μέσω της δημιουργίας του παρόντος online οδηγού θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τα ΑμεΑ να ανακαλύψουν ξανά τις ικανότητες και δυνατότητές τους, καθώς και να ενισχύσουν τη σχέση που έχουν με τους κρατικούς μηχανισμούς και θεσμούς. Το να μπορείς να βρεις έναν τρόπο να διεκδικήσεις δικαιώματα ως πολίτης ή να ιδρύσεις μια επιχείρηση ή να αναλαμβάνεις επαγγελματικά καθήκοντα ή να επεκτείνεις την εκπαίδευσή σου είναι μια από τις κύριες μεθόδους εξάλειψης της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το έργο θα συμβάλει σε έναν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για την κοινωνική ένταξη των ενηλίκων με αναπηρία.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Όλοι οι συνεργάτες θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό του διαδικτυακού οδηγού και των καινοτόμων εργαλείων τα οποία θα στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη αυτών των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.

Ο διαδικτυακός οδηγός θα προωθήσει την «εύκολη πρόσβαση στον κόσμο» και θα τους συνοδεύει συνοδεύσει κατά τη μεταβατική περίοδο της ζωής τους από το εξιτήριο του νοσοκομείου στην εγκατάσταση πίσω στο σπίτι και τη ζωή. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα διευκολύνει την κοινωνική ένταξή τους και θα παρέχει μακροπρόθεσμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η κύρια καινοτομία αυτού του διαδικτυακού οδηγού είναι η ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στη σημασία της παροχής καθοδήγησης με στόχο την κοινωνική ένταξη των ατόμων με επίκτητες αναπηρίες. Η καθιέρωση αυτού του είδους «γέφυρας» θα προσπαθήσει να εξαλείψει την κοινωνική απομόνωση και εξάρτηση, καθώς και θα τους παρακινήσει να δραστηριοποιηθούν αυτοβούλως στην κοινωνική ένταξη. Μια άλλη καινοτομία είναι ότι ο διαδικτυακός οδηγός δεν είναι περιορίζεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και στις οικογένειές τους που ταυτόχρονα περνούν εμπόδια και δυσκολίες.