Sürekli Eğitim, Araştırma ve Danışma Derneği (SEADDER), yaşam boyu öğrenmeyi sağlamak için eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek ve bu konularda çalışan kişi ve kurumları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Gönüllü ve kar amacı gütmeyen bir dernektir. SEADDER üyeleri ve gönüllü çalışanları; öğretmenler, gençlik çalışanları, danışmanlar, akademisyenler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, mesleki eğitmenler, BİT uzmanları, eğitim programcıları, dilbilimciler, sanatçılar vb.

VİZYON: İnsanların aktif yaşamasını sağlamak için “Beşikten mezara kadar eğitim”dir.

SEADDER, eğitimin her alanında faaliyet gösteren bir dernektir. Diğer bir deyişle; yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, kadın eğitimi vb. çalışmalarımız kapsamındadır.