Çıktılar

Scroll to content


Çevrimiçi kılavuz, "dünyaya kolay erişim”i destekleyecek ve engelli bireylere hastaneden taburcu edilip günlük rutinlerine dönecekleri bu geçiş döneminde eşlik edecektir. Bu tür araçların onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştıracağına ve uzun vadede istihdama erişim sağlayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, bu çevrimiçi kılavuzun temel yeniliği, sonradan engelli bireylerin toplumsal yaşama dahil olmaları için erişilebilir rehberlik sağlamanın önemine yapılan vurgudur. Sosyal hayata bu tür bir köprü kurulması, sosyal izolasyon ve başkalarına bağımlılıktan kurtulma için bir fırsat sunacak ki bu da aynı zamanda istihdama erişim veya eğitimde yeni fırsatlar keşfetmeleri için kendi süreçlerini yaratmaları gibi sonuçlar doğuracaktır. Bir diğer yenilik de, çevrimiçi kılavuzun yalnızca engelli kişilere değil, aynı zamanda onlarla birlikte zorluklardan geçen ve çeşitli sorunlar ile yüzleşen aile üyelerine de yönelik olmasıdır.

Hayata Rehber

Şimdiye kadar ulaşılan sonuçlar:

IO1/A1: Yerel İhtiyaç Analizi Çalışması

IO1/A2 Odak grup çalışmalar

EN/TR/GR/ES

IO1/A4: Çevrimiçi Rehber

Bülten

1st Bülten: EN/TR/GR/ES

2nd  Bülten: EN/TR/GR/ES