"Readjusting To Life" projesi açılış toplantısı (online)

 “Readjusting To Life-Sonradan Engelli Bireylerin Sosyal İçermesine Yönelik Yenilikçi Bir Çevrimiçi Rehberin Geliştirilmesi” adlı yeni bir Avrupa Erasmus+ projesi başladı.

COVID-19 pandemisine rağmen “Readjusting To Life-Hayata yeniden uyum sağlamak” projesinin ortakları çok iyimser bir açılış ve tanışmatoplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Hayata yeniden uyum projesi, sonradan engelli bireyleri ve ailelerini topluma ve işyerine dahil olduklarını hissettirerek, yeni koşullara uyum sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.Bu durum birçok ülke tarafından önemli görülmektdir.

Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve İspanya'dan ortaklardan oluşan konsorsiyum, sonradan engeli olan kişilerin sosyal hayata sorunsuz bir şekilde uyum sağlamaları ve dışarıdaki hayatı mümkün olduğunca erişilebilir olması için nasıl destekleneceği konusunu tartıştı ve hedef grubumuzun sosyal hayata uyum sağlamasına yardımcı olacak çevrimiçi bir rehber geliştirip uygulayabileceğimiz sonucuna vardı.