Η πρώτη συνάντηση του Readjusting to life

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, η κοινοπραξία του έργου «Readjusting to life» πραγματοποίησε τη πρώτη του συνάντηση διαδικτυακά στις 9 Σεπτεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα Erasmus+ «Readjusting to life» στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα με επίκτητη αναπηρία και τις οικογένειές τους να προσαρμοστούν στην κοινωνική ζωή καθοδηγώντας τους ως μέλη της κοινωνίας και στον χώρο εργασίας, καθώς είναι ένα σημαντικό ζήτημα που μοιράζονται πολλές χώρες.

Μια κοινοπραξία με εταίρους από την Τουρκία, τo Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Ισπανία συζήτησε το θέμα σχετικά με το πώς να υποστηρίξει άτομα με επίκτητη αναπηρία να αναπροσαρμόσουν ομαλά τη ζωή τους για κοινωνική ένταξη και κατέληξε στο συμπέρασμα της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός διαδικτυακού οδηγού για να βοηθήσει την ομάδα-στόχο να αναπροσαρμόσει τη ζωή τους κάνοντας τη όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη.

Μείνετε μαζί μας στις επόμενες φάσεις του έργου!