IASIS STK, Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen psikiyatrik reforma aktif olarak katılan, Sosyal İçerme, Ruh Sağlığı ve Bu Hastaların Topluma Kazandırılması alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. IASIS, özel kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak resmi bir tescile ve Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları listelerinde özel bir tescile sahiptir. Organizasyon ayrıca Özel Hizmet / Sağlık ve Sosyal Dayanışma Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış bir Yönetim Yeterlilik Sistemine sahiptir. Kuruluşun temel amacı, dışlanan grupta olan veya dışlanma riski olan kişilere ve insani yardım alanındaki yetişkin öğrencilere psikososyal destek ve eğitim sağlamaktır.